Nâng cấp iShopmanWS

(2018-08-20 00:06:51)

iShopmanLITE - giới thiệu

(2018-06-29 14:12:06)

iShopmanDM - giới thiệu

(2018-06-29 14:10:05)

iShopmanPRO - giới thiệu

(2018-06-29 13:12:23)

iShopman - tính năng nghiệp vụ

(2018-06-29 11:59:24)
Sử dụng camera của điện thoại đọc mã vạch hàng để tra cứu thông tin, xuất bán lẻ nhanh, đọc thẻ VIP thẻ khách hàng
Quản lý hàng bán ra có hạn sử dụng như Phần mềm Virus, Phần mềm cho thuê: khi bán hàng sẽ nhập vào ngày hết hạn, iShopmanDM sẽ theo dõi và báo cáo hàng sắp hết hạn sử dụng trong 7/14/30 ngày hay hàng đã hết hạn, giúp theo dõi và thông báo khách hàng nâng cấp/cập nhật
<< Đầu 1 2 3 4 Cuối >> Top