Sử dụng camera của điện thoại đọc mã vạch hàng để tra cứu thông tin, xuất bán lẻ nhanh, đọc thẻ VIP thẻ khách hàng
Quản lý hàng bán ra có hạn sử dụng như Phần mềm Virus, Phần mềm cho thuê: khi bán hàng sẽ nhập vào ngày hết hạn, iShopmanDM sẽ theo dõi và báo cáo hàng sắp hết hạn sử dụng trong 7/14/30 ngày hay hàng đã hết hạn, giúp theo dõi và thông báo khách hàng nâng cấp/cập nhật
Phiên bản iShopman 2.4 hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh. Chỉ cần cài iShopman trên 01 máy tính duy nhất tại trung tâm, các chi nhánh sẽ truy xuất thẳng vào máy tính này qua Internet để bán hàng, thu chi, bảo hành.. Việc in ấn hóa đơn tất nhiên thực tiện tại chi nhánh.
iShopman 2.4 hỗ trợ nhập hàng sim số.
iShopman 2.4 hỗ trợ quản lý dịch vụ sửa chữa
Tính năng này hỗ trợ lập giá bán riêng những mặt hàng được chọn cho khách hàng được chọn. Mặt hàng có giá bán buôn, bán lẻ chung, nhưng ta có thể qui định bán cho khách VIP01 giá khác, khách VIP02 giá khác, các khách còn lại tự động áp dụng theo giá chung

Thẻ khách hàng được phát hành cho khách hàng để: giảm giá lúc thanh toán mua lẻ, để tích lũy doanh số mua. Thẻ được sử dụng trong cửa sổ bán lẻ mã vạch khi thanh toán

Cập nhật iShopman 03/06/2015

(2015-06-02 23:42:10)
<< Đầu 1 2 3 Cuối >> Top